Om Wagnsson

Advokatfirman Wagnsson en landsortsbyrå mitt i Sörmland, men det har inte alltid varit så. Vi startades faktiskt av Ingemar Stenmarks advokat – Björn Wagnsson. Han satt på en byrå i Stockholm, men valde senare att starta eget. Idag har vi huvudkontor i Katrineholm och våra klienter åker (vad vi vet) bara slalom för nöjes skull.

Idag är våra jurister specialiserade inom familjerätt, vårdnadsärenden, fastighetsrätt, testamenten och andra områden som berör privatpersoner. Våra klienter har alla åldrar och bakgrunder, men förenas i att de behöver hjälp i en tvist eller att få rätt i ett brottmål.

»Jag kan inte allt eller har alla lagar i huvudet, men mitt engagemang tar mig ganska långt. Som klient blir man väl omhändertagen av oss.«

Thorbjörn Lundin, advokat

De flesta av våra klienter kommer till oss genom att någon av oss blivit förordnade som offentlig försvarare i ett brottmål. Ett annat stort område är inom tvångsvård, exempelvis genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag (1988:870) om vård av missbrukare (LVM). Även dessa kommer till oss genom en domstol.

Jurister som lyssnar

Engagemang & kompetens

Kostnadsfri rådgivning

Det är inte så svårt…

Du kontaktar oss och berättar kort om ditt problem. Så snart som möjligt försöker vi hitta en tid att träffas för att gå igenom ditt ärende mer i detalj. Om vi kan hjälpa dig så signerar du fullmakten och från och med nu kan vi driva ditt fall framåt.

Ofta börjar det med någon sorts utredningsärende eller att vi gör en skrivelse till din motpart. Förhoppningsvis kan vi avsluta ditt ärende redan där, men i många fall slutar det med en förhandling i domstol.

  1. Du ringer oss
  2. Vi träffas och pratar
  3. Vi signerar en fullmakt
  4. Kontakt med motpart / utredningsärende
  5. Eventuell förhandling i domstol

En advokatbyrå som lyssnar

Du som har kontakt med en trilskande myndighet eller har blivit utsatt för brott för första gången har förmodligen ganska många frågor i huvudet. Ofta är det en stressad och pressad situation – och du vill få svar på alla frågor samtidigt. I det här läget försöker vi lyssna, svara och förklara så gott vi kan, så att du ska känna dig trygg i situationen.

Tillsammans går vi igenom steg för steg vad som kommer att hända framåt.

Precis den kompetens du behöver

Om vi behöver göra extra brottsplatsundersökningar har vi en före detta polis kopplad till byrån. Han kan vända på stenar som tidigare utredare har missat. Det är en stor tillgång för våra klienter och hans insatser har varit helt avgörande i flera brottmål.

Vi har även knutit en duktig rättspsykolog till byrån och om vi behöver andra kompetenser så finns dessa i vårt omedelbara nätverk.